Ingekomen APV melding, nabij Dommelsedijk/Keersopperdreef in Westerhoven/Riethoven (sectie C 821, 887, 889, 897, ontheffing geluidshinder voor werkzaamheden voor de realisatie van de vierde en vijfde betonstort beekdalbrug KW9 t.b.v. de N69 op 24 en 25 februari 2021 en 21 en 22 april 2021

Deze bekendmaking heeft betrekking op de aanleg van de Nieuwe verbinding N69. Op de webpagina odzob.nl/n69 wordt een overzicht getoond van alle bekendmakingen van de diverse bevoegde gezagen met betrekking tot de Nieuwe verbinding N69 en groot onderhoud op het zuidelijk deel van de N69.

Burgemeester en wethouders van Bergeijk maken bekend dat de volgende melding is ontvangen:

Nr.: BER-2021-0213

Meldingsdatum: 4 februari 2021

Omschrijving: nabij Dommelsedijk/Keersopperdreef in Westerhoven/Riethoven (sectie C 821, 887, 889, 897, ontheffing geluidshinder voor werkzaamheden voor de realisatie van de vierde en vijfde betonstort beekdalbrug KW9 t.b.v. de N69 op 24 en 25 februari 2021 en 21 en 22 april 2021

Er kan geen bezwaar en/of beroep worden ingediend tegen de melding

Naar boven