Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 42501Beschikkingen | aanvraagGemeente Vaals - aanvraag omgevingsvergunning - legaliseren van de gewijzigde garagepoort in de voorgevel naar een deur met een raam - Bronnenstraat 5, Vaals

III. ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn ontvangen:

  • -

    het legaliseren van de gewijzigde garagepoort in de voorgevel naar een deur met een raam op het perceel Bronnenstraat 5 te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie E, nummer 1130 (ontvangen 30-01-2021).

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

In het kader van de Algemene wet bestuursrecht is alleen bezwaar of beroep mogelijk tegen verleende vergunningen. Als u meer informatie wilt over bovenstaande aanvragen kunt u contact opnemen met het cluster Vergunningen.