Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 42498Beschikkingen | aanvraagGemeente Vaals - aanvraag omgevingsvergunning - legaliseren van een reeds geplaatste schoorsteen - Bronnenstraat 5, Vaals

III. ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn ontvangen:

  • -

    het legaliseren van een reeds geplaatste schoorsteen op het perceel Bronnenstraat 5 te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie E, nummer 1130 (ontvangen 30-01-2021);

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

In het kader van de Algemene wet bestuursrecht is alleen bezwaar of beroep mogelijk tegen verleende vergunningen. Als u meer informatie wilt over bovenstaande aanvragen kunt u contact opnemen met het cluster Vergunningen.