Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 42492Beschikkingen | aanvraagGemeente Vaals - aanvraag omgevingsvergunning - uitbreiden van de bestaande kelder - Harles 23, Vijlen

III. ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn ontvangen:

  • -

    het uitbreiden van de bestaande kelder op het perceel Harles 23 te Vijlen, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie F, nummer 770 (ontvangen 01-02-2021);

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

In het kader van de Algemene wet bestuursrecht is alleen bezwaar of beroep mogelijk tegen verleende vergunningen. Als u meer informatie wilt over bovenstaande aanvragen kunt u contact opnemen met het cluster Vergunningen.