Gemeente Almere - aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een woning - 4G (Duin),

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Almere hebben de onderstaande aanvraag ontvangen:

 

Kenmerk: 214595

Soort aanvraag: aanvraag omgevingsvergunning

Procedure: regulier

Ontvangstdatum: 22 november 2021

Omschrijving: het bouwen van een woning

Locatie: 4G (Duin),

 

Op een aanvraag om een omgevingsvergunning moet bij een reguliere procedure binnen acht weken na ontvangst zijn beslist. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Als er aanvullende stukken opgevraagd moeten worden of als de aanvraag moet worden aangepast, dan wordt de termijn opgeschort. Indien het niet lukt om binnen deze termijn een beslissing te nemen, is de vergunning van rechtswege verleend.

Aanvragen zijn uitsluitend op afspraak in te zien. Eenvoudig een afspraak maken kan via (https://www.almere.nl/).

Wilt u toch liever bellen? Dat kan op 14 036.

Bezwaar / Zienswijze

Het gaat hier om een ingediende aanvraag. Deze kennisgeving is bedoeld om u te informeren. U kunt nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een (ontwerp)besluit nemen op de aanvraag. Dit (ontwerp)besluit maken wij dan ook bekend. Nadere informatie hierover vindt u t.z.t. bij de publicatie van het (ontwerp)besluit.

Naar boven