Aanvraag omgevingsvergunning voor plaatsen van een erfafscheiding, Staai 19, 6127AB Grevenbicht

Locatie: Staai 19, 6127AB Grevenbicht

Ontvangstdatum: 18 november 2021

Kenmerk: 2021-025506 Z/21/062319

De aanvraag gaat over de activiteit(en):

  • bouwen van een bouwwerk

Dit is een kennisgeving. U kunt geen zienswijze of bezwaar indienen.

U kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Gemeente Sittard-Geleen via balievergunningen@sittard-geleen.nl of telefonisch 14-046.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Sittard-Geleen.

Naar boven