Ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan Bedrijvenpark Laarberg Noord en het ontwerp beeldkwaliteitsplan Bedrijvenpark Laarberg Noord

Het college van burgemeester en wethouders van Oost Gelre maakt bekend dat van 26 november 2021 t/m 6 januari 2022 ter inzage ligt:

Het ontwerp bestemmingsplan Bedrijvenpark Laarberg Noord en het ontwerp beeldkwaliteitsplan Bedrijvenpark Laarberg Noord

Ontwerp bestemmingsplan

Het bestemmingsplan maakt de realisatie van 4 bedrijfskavels op Bedrijvenpark Laarberg mogelijk. De kavels zijn gelegen in het gebied tussen de Oude Borculoseweg, het Ruiterpad en de verlengde Zuidgang.

Ontwerp beeldkwaliteitsplan

Het nieuwe beeldkwaliteitsplan heeft het huidige beeldkwaliteitsplan voor Bedrijvenpark Laarberg als basis en zal gelden voor de 4 nieuwe bedrijfskavels. Zodra dit beeldkwaliteitsplan is vastgesteld, zal het gelden als toetsingskader van welstand voor bouwplannen.

U kunt het ontwerp bestemmingsplan Laarberg Noord en het bijbehorende ontwerp beeldkwaliteitsplan inzien. Dit kan digitaal op de nationale website RO-plannen www.ruimtelijkeplannen.nl. De digitale bestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/ NL.IMRO.1586.BPBUI2036-OW01. Op de website is ook het ontwerp beeldkwaliteitsplan in te zien.

Ook kunt u het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp beeldkwaliteitsplan inzien in het gemeentehuis te Lichtenvoorde, Varsseveldseweg 2. U kunt de stukken alleen op afspraak inzien. U maakt de afspraak via telefoonnummer (0544) 39 35 35.

U kunt schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen over het ontwerp bestemmingsplan. en het ontwerp beeldkwaliteitsplan indienen.

Dit kan alleen gedurende de inzagetermijn. U kunt schriftelijke zienswijzen richten aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde, o.v.v. “zienswijze ontwerp bestemmingsplan Bedrijvenpark Laarberg Noord”.

U kunt contact opnemen met de afdeling Omgeving voor het indienen van een mondelinge zienswijze, via telefoonnummer (0544) 39 35 35.

In de zienswijze moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp beeldkwaliteitsplan de zienswijze betrekking heeft.

Naar boven