Activiteit: Bouw, Haagweg 113 en 115, het vergroten van een woning (dakopbouw);

De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ontvangen:

Activiteit: Bouw, Haagweg 113 en 115, het vergroten van een woning (dakopbouw); ontvangstdatum: 18-11-2021; zaaknummer: 2021111886645

De publicatie van deze aanvraag heeft uitsluitend een informatief karakter. De gemeente heeft na ontvangstdatum maximaal 8 weken om te beslissen over een aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd.

Het indienen van een bezwaarschrift is pas mogelijk na de verlening of weigering van de vergunning.

De terinzagelegging van de beslissing op de vergunningaanvraag maken we op een later moment bekend. Hierbij vermelden we ook de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen.

Naar boven