Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning t.h.v. Noordpolderweg 6 in Westernieland

Burgemeester en wethouders hebben op 23 november 2021 een aanvraag ontvangen voor het kappen van 20 populieren op de locatie t.h.v. Noordpolderweg 6 in Westernieland.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via gemeente@hethogeland.nl of telefoonnummer 088-3458888.

Naar boven