Aanvraag vergunning voor het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning voor een kansspelautomaat in de horeca-inrichting Kantjeboord aan Hoornesplein 45 te Katwijk

Ingekomen aanvragen Wet op de Kansspelen

De burgemeester van Katwijk maakt bekend dat in het kader van de Wet op de Kansspelen de volgende aanvragen zijn ontvangen:

Locatie

Omschrijving

Datum indiening

Hoornesplein 45, Katwijk

Het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning voor een kansspelautomaat in de horeca-inrichting Kantjeboord

15-11-2021

Naar boven