Aanvraag vergunning voor het wijzigen van de Alcoholwetvergunning van slijterij Dirck III BV aan Visserijkade 2 te Katwijk

Ingekomen aanvragen Alcoholwetvergunning

De burgemeester van Katwijk maakt bekend dat in het kader van de Alcoholwet de volgende aanvragen zijn ontvangen:

Locatie

Omschrijving

Datum indiening

Visserijkade 2, Katwijk

Het wijzigen van de Alcoholwetvergunning van slijterij Dirck III BV

16-11-2021

Naar boven