Kennisgeving termijnverlenging omgevingsvergunning, Nusterweg 106, 6136KV Sittard

Betreft:plaatsen bordesconstructie alsmede het wijzigen van de brandcompartimentering van een bedrijfsgebouw

Locatie:Nusterweg 106, 6136KV Sittard.

Kenmerk:2021-019357 Z/21/051901.

Besluit datum:23 november 2021.

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen zienswijze of bezwaarschrift indienen.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Sittard-Geleen.

Naar boven