Kennisgeving ontvangst melding, Tureluurshof 5 in Enkhuizen

Op 27 oktober 2021 is een melding ontvangen voor het brandveilig gebruiken van de Alaaddin Moskee op de locatie Tureluurshof 5 in Enkhuizen.De melding is geregistreerd onder zaaknummer 2021-001778. De melding betreft:

  • het brandveilig gebruiken van een een gebouw

 

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningsvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaar indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.

Naar boven