Omgevingsvergunning afhandeling

  • -

    Truisweg 2a te Didam, 6941 SK, het verlenen van een omgevingsvergunning activiteit milieu voor de wijziging in dieren en het gebruik van gebouwen (milieu).

Gedurende de inzagetermijn van de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen ingekomen.

De beschikking voorziet in het verlenen van de gevraagde vergunning (verzonden 18-11-2021).

U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen. Op de pagina ‘Bezwaarmaken’ op website van de gemeente www.montferland.info kunt u digitaal uw bezwaarschrift indienen. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u een DigiD inlogcode nodig. U kunt uw bezwaarschrift ook schriftelijk indienen.

Naar boven