Gemeente Amstelveen - Beleidsregel ‘Leidraad duurzaam bouwen en gebiedsontwikkeling BTAZ’

 

Zaaknummer: Z21-064486

In de bijlage treft u de Beleidsregel ‘Leidraad duurzaam bouwen en gebiedsontwikkeling BTAZ’ aan zoals het is vastgesteld door de burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen.

 

Amstelveen, 22 november 2021.

De secretaris,

Bert Winthorst

De burgemeester,

Tjapko Poppens

Naar boven