Dit omgevingsvergunning treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet op. Is het voor u (of voor andere belanghebbenden) van groot belang dat dit besluit niet in werking treedt? Dan kunt u, nadat u een beroepschrift heeft ingediend,

Ter inzage verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een luchtbehandelingskast op het gebouw, Wilddreef 3 2352CD Leiderdorp, LDPZ2021-000170

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Leiderdorp maakt bekend dat zij op de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben besloten (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Locatie:            Wilddreef 3 2352CD Leiderdorp

Zaaknummer:   LDPZ2021-000170

Toelichting:      het plaatsen van een luchtbehandelingskast op het gebouw, Wilddreef 3.

Datum verzending besluit: 22-11-2021

Uitgebreide procedure

Besluit:

Ter inzage van: 25 november 2021

Ter inzage tot: 7 januari 2022

Ruimtelijke plannen: NL.IMRO.0547.OVwilddreef3LBK-ON01

Beroep

Vanaf 25 november zijn de stukken digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Met ingang van 26 november 2021 kunnen belanghebbenden binnen 6 weken beroep instellen bij de rechtbank Den Haag. Uw beroepschrift moet verzondennaar rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Besluit van kracht na termijn indienen beroepschrift

Naar boven