Aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 41 a te Zeijen; het wijzigen van het gebruik van 'bedrijven' naar 'wonen

Het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo maken bekend dat zij onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Locatie : Hoofdstraat 41 a te Zeijen

Omschrijving : het wijzigen van het gebruik van 'bedrijven' naar 'wonen

Ontvangen : 19 november 2021

Kenmerk : WABO-20211385

Rechtsmiddel: Tegen ingekomen aanvragen kan geen bezwaar gemaakt worden.

Naar boven