Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een woning aan de Basserveld 3 in Basse

Ingekomen verzoek om omgevingsvergunning

Kenmerk: Z2021-00013126

Ingekomen: 22-11-2021

Locatie: Basserveld 3 8342SH Basse

Projectomschrijving: bouwen van een woning

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat over de plannen is beslist.

 

Naar boven