Aanvraag omgevingsvergunning, uitbreiden van een woning aan de Sangerland 26 in Steenwijk

Ingekomen verzoek om omgevingsvergunning

Kenmerk: Z2021-00013125

Ingekomen: 21-11-2021

Locatie: Sangerland 26 8331XC Steenwijk

Projectomschrijving: uitbreiden van een woning

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat over de plannen is beslist.

 

Naar boven