Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Rembrandtlaan 16 te Loosdrecht

De gemeente Wijdemeren heeft op 22 november 2021 een omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van twee dakkapellen op de locatie Rembrandtlaan 16 te Loosdrecht (zaaknummer Z.68249).

Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 23 november 2021 en duurt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl of bellen naar 14 035.

Naar boven