Aangevraagde omgevingsvergunning Rozenburg, kavel HLM03 AK 3229 (Aalsmeerderweg achtererf en Aviolanda voorerf), aanleggen van twee in- of uitritten, 19-11-2021, zaaknummer 5497853, olonummer 6528605.

Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de aanvraag nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een (ontwerp)besluit nemen op de aanvraag. Dit (ontwerp)besluit maken wij dan ook bekend.

Naar boven