Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Sneek, Oosterdijk 11 het plaatsen van een geldautomaat

 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning eenmalig verlengen met maximaal 6 weken:

 

Sneek, Oosterdijk 11 OV20211049 het plaatsen van een geldautomaat (25 september 2021)

 

 

Aangegeven datum is de ontvangstdatum. Het besluit de beslistermijn op te schorten strekt slechts ter voorbereiding van het op de aanvraag te nemen besluit. Daarom kan tegen dit besluit geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Naar boven