Aanvraag omgevingsvergunning, Amarant ongen. (Groote Hoeven kavel 34) te Someren

 

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.8 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend dat op 9 november 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend voor:

  • Amarant ongen . (Groote Hoeven kavel 34) te Someren, inzake het oprichten van een halfvrijstaand woonhuis.

Inzage

De aanvraag met de bijbehorende stukken kunt u op afspraak inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

 

Rechtsmiddelen

Tegen de nu ingediende aanvraag kan geen formeel bezwaar/beroep of voorlopige voorziening worden ingesteld. U kunt pas formeel (zienswijze/bezwaar/beroep/vovo) reageren op het plan wanneer een ontwerpbesluit of definitief besluit op de aanvraag is genomen. Een besluit op de aanvraag zal, gelijk aan deze berichtgeving, worden gepubliceerd en ter inzage worden gelegd.

 

 

Naar boven