Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Herenweg 41g te Breukeleveen

De gemeente Wijdemeren heeft op 22 november 2021 een omgevingsvergunning verleend voor het wijzigen van de constructie t.b.v een inpandige deur op de locatie Herenweg 41g te Breukeleveen (zaaknummer Z.68447).

Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 23 november 2021 en duurt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl of bellen naar 14 035.

Naar boven