Gemeenteblad van Opmeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpmeerGemeenteblad 2021, 42257Beschikkingen | aanvraagKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwe hal achter het bestaande bedrijfspand en het wijzigen van de gevels van het bestaande pand, De Veken 10 Opmeer

Burgemeester en wethouders van Opmeer hebben op 9 februari 2021 besloten om de volgende aanvraag omgevingsvergunning te verlengen met een beslistermijn van 6 weken: Het bouwen van een nieuwe hal achter het bestaande bedrijfspand en het wijzigen van de gevels van het bestaande pand op het perceel De Veken 10, 1716 KE Opmeer (ingediend op 18 december 2020).

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaar indienen.