Aanvraag vergunning voor het bouwen van een woning aan Parnassialaan 7 te Rockanje

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat de volgende aanvraag om omgevingsvergunning is ontvangen voor:

de activiteit bouwen:

  • d.d. 14 november 2021, nr. 33301-2021, voor het bouwen van een woning aan de Parnassialaan 7, 3235 AN Rockanje;

Bovengenoemde aanvraag kunt u vanaf maandag 29 november 2021 gedurende twee weken op afspraak inzien bij het ServicePunt van de gemeente Westvoorne.

Naar boven