Omgevingsvergunning afhandeling

De Klakert 1 te Azewijn 7045 AN, het verlenen van een omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor het aanpassen van een bestaande varkenshouderij (milieu).

Gedurende de inzagetermijn van de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen ingekomen.

De beschikking voorziet in het verlenen van de gevraagde vergunning (verzonden 17-11-2021).

Rechtsmiddel:

Beroep: bij de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Voorlopige voorziening: bij de Rechtbank Gelderland, De voorzieningenrechter, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM ARNHEM.

Digitaal indienen kan ook via www.rechtspraak.nl.

Inzagetermijn: op afspraak gedurende zes weken na publicatie.

Naar boven