Gemeenteblad van Venray

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VenrayGemeenteblad 2021, 41992Beschikkingen | aanvraagOmgevingsvergunning – regulier – aangevraagd (De Boterpot 7 te Merselo)

De Boterpot 7 te Merselo - het wijzigen van de inrichting (HZ-OMV-2021-0037, ontvangstdatum 29 januari 2021)

De aanvraag betreft de activiteit(en):

  • Milieu (neutraal wijziging)

Het betreft hier een kennisgeving. U kunt geen zienswijze of bezwaar indienen.

namens het college van Burgemeester en Wethouders van Venray,

Ingrid Starmans