Kennisgeving ontwerpwijzigingsplan Schendersweg 4 te Scharendijke

 

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpwijzigingsplan Schendersweg 4 te Scharendijke van 29 november 2021 tot en met 7 januari 2022 digitaal te raadplegen is via https://www.schouwen-duiveland.nl/inwoners/plannen-ter-inzage.

 

Het plan heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming Agrarisch naar Wonen met de aanduiding ‘voormalig agrarisch bedrijf’ met de aanduiding ‘minicamping’ op het adres Schendersweg 4 te Scharendijke.

 

Vanaf 29 november 2021 tot en met 7 januari 2022 kan iedereen een zienswijze geven op het ontwerpwijzigingsplan. Dit kan digitaal via de website van de gemeente. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken op (0111) 452 252.

 

Zierikzee, 26 november 2021

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland

Naar boven