Aanvraag vergunning voor het melden van brandveilig gebruik De Bokkesprong aan Wetering 3 te Hertme

Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere procedure van toepassing is, ontvangen:

Voor: het melden van brandveilig gebruik De Bokkesprong

Locatie: Wetering 3 te Hertme

Datum ontvangst: 12 november 2021

Wij willen u erop wijzen dat er op dit moment geen zienswijzen kunnen worden ingediend of bezwaar en beroep kan worden ingesteld tegen bovenstaande aanvraag. Op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een besluit neemt of besluit de uitgebreide voorbereidingsprocedure te volgen, wordt dit gepubliceerd in de week van Borne en elektronisch Gemeenteblad. In de publicatie zal worden aangegeven of u zienswijzen, bezwaar of beroep kunt indienen tegen het (ontwerp)besluit.

Inzage

De aanvraag ligt ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis. In verband met de verscherpte maatregelen rondom het coronavirus kunnen er voorlopig geen afspraken worden gemaakt om ter inzage gelegde stukken in te zien. In plaats daarvan kunt u een mail sturen naar info@borne.nl met de naam van het document dat u wilt inzien. U ontvangt dan van ons een pdf versie van het door u opgevraagde document.

Naar boven