Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruik aan de Donkerstraat 17 in Aalst. Zaaknummer: ODR2106238.

Wij verleenden op 15-11-2021 een omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruik op het adres Donkerstraat 17 in Aalst.

 

Inzage/informatie

Voor de omgevingsvergunning neemt u contact op met het Omgevingsloket via mailadres: omgevingsloket@zaltbommel.nl.

 

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u daartegen schriftelijk beroep instellen. Vermeld altijd de redenen van uw beroep en stuur een kopie van het besluit mee. U stuurt uw beroepschrift binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit naar de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

 

Dit besluit treedt direct in werking, ook als u beroep instelt. Als u dit niet wilt, vraag dan de Voorzieningenrechter een voorlopige voorziening te treffen. U stelt hiervoor een verzoekschrift op. Dit kan alleen als u ook beroep heeft ingesteld en uw zaak spoed heeft. Dit verzoekschrift richt u aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland. Het instellen van beroep en het indienen van een verzoekschrift kan ook digitaal. Kijk op de site http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor de voorwaarden. U moet wel rekening houden met kosten (griffierecht).

 

Naar boven