Aanvraag omgevingsvergunning achter Zuiderstraat 6 tot en met 6g te Zeijen; het uitvoeren van graafwerkzaamheden volgens omschrijving

Het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo maken bekend dat zij onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Locatie : achter Zuiderstraat 6 tot en met 6g te Zeijen

Omschrijving : Het uitvoeren van graafwerkzaamheden dieper dan 30 cm t.b.v. 62 chalets, de infra, de paden, slagbomen, speeltoestellen, het planten en verwijderen van bomen/struiken en het aanleggen van overige verharding op het terrein.

Ontvangen : 17 november 2021

Kenmerk : WABO-20211375

Rechtsmiddel: Tegen ingekomen aanvragen kan geen bezwaar gemaakt worden.

Naar boven