Gemeente Bergen op Zoom - Besluit buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning voor het herontwikkelen van het terrein ‘De Buitenplaats’, Zoomvlietweg (BGN01 L, 284,L 477 en L 478), Bergen op Zoom

Besluit buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom maakt bekend, dat onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning niet in behandeling is genomen:

Aanvraagnr.

Verzenddatum

Adres Activiteit

WO/2021/0138

12-11-2021

Zoomvlietweg (BGN01 L, 284,L 477 en L 478), Bergen op Zoom, het herontwikkelen van het terrein ‘De Buitenplaats’

Wil je informatie over een ingekomen aanvraag of verleende vergunning?

Neem dan contact met ons op via de medewerkers van het KCC, telefoonnummer 14 0164 of 0164 277 000.

 

Naar boven