Kennisgeving ontwerpwijzigingsplan Zandweg 31 te Zierikzee

 

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpwijzigingsplan Zandweg 31 te Zierikzee van 29 november 2021 tot en met 7 januari 2022 digitaal te raadplegen is via https://www.schouwen-duiveland.nl/inwoners/plannen-ter-inzage.

 

Het plan heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming Agrarisch naar Wonen met de aanduiding ‘voormalig agrarisch bedrijf’ op het adres Zandweg 31 te Zierikzee.

 

Vanaf 29 november 2021 tot en met 7 januari 2022 kan iedereen een zienswijze geven op het ontwerpwijzigingsplan. Dit kan digitaal via de website van de gemeente. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken op (0111) 452 252.

 

Zierikzee, 26 november 2021

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland

Naar boven