Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van bomen, Kadastraal perceel, sectie D, nummers 4313 en 5034 herinrichting Gageldonk (Anemoonstraat, Speenkruidstraat, Teunisbloemstraat), Bergen op Zoom

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom maakt bekend, dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen:

Reguliere aanvraag omgevingsvergunning

Aanvraagnr.

Ontvangstdatum

Adres Activiteit

WO/2021/0926

11-11-2021

Kadastraal perceel, sectie D, nummers 4313 en 5034 herinrichting Gageldonk (Anemoonstraat, Speenkruidstraat, Teunisbloemstraat), Bergen op Zoom, het kappen van bomen

Op een reguliere aanvraag omgevingsvergunning moet binnen acht weken na ontvangst zijn beslist. Indien deze wordt overschreden, dan ontstaat een omgevingsvergunning van rechtswege.

Let op! Tegen ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (zowel regulier als uitgebreid) kunnen geen zienswijzen of bezwaarschriften worden ingediend! Dit is pas mogelijk als er een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd (zienswijzen) of als de omgevingsvergunning is verleend (bezwaarschriften).Wil je informatie over een ingekomen aanvraag of verleende vergunning?

Neem dan contact met ons op via de medewerkers van het KCC, telefoonnummer 14 0164 of 0164 277 000.

 

Naar boven