Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een schakelgebouw en transformatorruimtes aan de Mertstraat in Zuilichem. Zaaknummer: ODR2113612.

Burgemeester en wethouders ontvingen de aanvraag op 12-11-2021. De aanvraag omgevingsvergunning heeft betrekking op het bouwen van een schakelgebouw en transformatorruimtes op het adres Mertstraat in Zuilichem.

Het betreft een kennisgeving van een ingekomen aanvraag. Hiertegen kunt u geen bezwaar maken.

 

Inzage/informatie

Voor de omgevingsvergunning neemt u contact op met het Omgevingsloket via mailadres: omgevingsloket@zaltbommel.nl.

Naar boven