Aangevraagde omgevingsvergunning, het kappen van 2 eiken en 1 es, Molenakkerstraat ong. Moergestel

Molenakkerstraat ong. Moergestel, het kappen van 2 eiken en 1 es. Dossiernummer 2021-1039, ingediend op 16-11-2021 (Activiteit; Kappen)

 

Bij het college van de gemeente Oisterwijk is bovenstaande aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen. Deze aanvraag en de bijbehorende stukken kunt u op aanvraag inzien. U mailt hiervoor naar gemeente@oisterwijk.nl. Geef daarbij de volgende gegevens door: naam van de omgevingsvergunning, het dossiernummer, de omschrijving en eventueel een adres. Tegen deze ontvangen aanvraag kan geen bezwaar en geen beroep worden ingesteld. Dit kan pas nadat er op de aanvraag is beslist.

Naar boven