Ontwerpbestemmingsplan Klein Dorregeest

Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Klein Dorregeest AKS01 - K - 252, AKS01 - K - 87 en AKS01 - K – 86’ ter inzage ligt.

Inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan voorziet in het wijzigen naar de bestemming recreatie ten behoeve van volks- en moestuinen, extensieve sport- en dagrecreatieve activiteiten en een kleinschalige kinderboerderij.

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?

Het ontwerp bestemmingsplan ligt vanaf donderdag 25 november 2021 tot en met 6 januari 2022 ter inzage in het gemeentehuis van Castricum. Tevens is het plan te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl onder plan-identificatienummer: NL.IMRO.0383.BPA22KlDorregeest-ON01.

LET OP: in verband met het Corona virus is het gemeentehuis beperkt open. Wij verzoeken u dan ook eerst telefonisch contact (14 0251) op te nemen indien u de stukken fysiek wilt bekijken.

Hoe kunt u reageren?

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder mondeling of schriftelijk een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad (Postbus 1301, 1900 BH Castricum), onder vermelding van ‘zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan Klein Dorregeest Akersloot’. Anonieme zienswijzen en zienswijzen via e-mail laten we buiten behandeling.

Meer informatie

Voor het indienen van mondelinge zienswijze (op afspraak) en meer informatie: Mevr. N. Scholten, tel. 14 0251 of nienkescholten@debuch.nl

Castricum, 24 november 2021

Naar boven