Gemeente Tubbergen - verleende vergunning - Haarle, Kapsweg 55:  ontheffing stookverbod

Afgelopen periode zijn een of meer vergunningen en/of ontheffingen verleend.

Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen bij het gemeentebestuur.

Dat kan gedurende 6 weken na de verzending aan de aanvrager.

Het betreft:

Waar: Haarle, Kapsweg 55 7

Wat: ontheffing stookverbod

Wanneer: tot en met 16-11-2024

Verzonden: 18-11-2021

Bezwaar

Een bezwaarschrift wordt ingediend bij de instantie die het besluit genomen heeft. Als het tijdig is ingediend, vindt op basis van het bezwaarschrift een heroverweging plaats. Die heroverweging kan ertoe leiden dat een besluit wordt herroepen en dat in plaats daarvan een nieuw besluit wordt genomen. Tegen de beslissing op het bezwaarschrift staat beroep open bij de bestuursrechter.

Voorlopige voorziening

Meestal treedt een besluit meteen in werking nadat het is bekendgemaakt. Dat kan onomkeerbare gevolgen hebben. Wie bezwaar of beroep heeft ingesteld en de beslissing op bezwaar of de uitspraak van de rechter niet kan afwachten, kan aan de bevoegde rechter vragen om het besluit te schorsen of om een andere voorlopige maatregel te treffen. Voor de mogelijkheid om digitaal een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen, kunt u kijken op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Contactgegevens van de gemeente:

Adres: Raadhuisplein 1, 7651 CV Tubbergen / Postbus 30, 7650 AA Tubbergen.

Telefoon: 0546- 628000 Fax: 0546- 628111 E- mail: gemeente@Tubbergen.nl

Naar boven