Ontwerp Paraplubestemmingsplan kleine windmolens gemeente Noardeast-Fryslân 

Van 25 november 2021 tot en met 5 januari 2022 ligt het ontwerp Paraplubestemmingsplan kleine windmolens gemeente Noardeast-Fryslân ter inzage (NL.IMRO.1970.BpKleinewindmolens-ON01).

Het bestemmingsplan biedt ruimte voor het plaatsen van kleine windturbines (ten hoogste 15 meter) bij agrarische bedrijven in onze gemeente. Dit biedt mogelijkheden om agrarische bedrijven te verduurzamen wat betreft de energievoorziening. Een windturbine dient te worden geplaatst op een manier die past bij de landschappelijke structuren rondom het erf.

Voor de beoogde ontwikkeling zijn aangepaste welstandscriteria opgesteld. Het bestemmingsplan en de welstandscriteria worden gelijktijdig in ontwerp ter inzage gelegd.

Het ontwerpbestemmingsplan inzien

De stukken worden digitaal ter inzage gelegd. Vanwege het coronavirus kunt u het bestemmingsplan en de welstandscriteria tot het einde van de zienswijzetermijn alleen op afspraak bekijken in het gemeentehuis aan de Koningstraat 13 te Dokkum n Dokkum. U kunt daarvoor telefonisch een afspraak maken.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl (https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1970.BpKleinewindmolens-ON01).

Wilt u reageren?

U kunt uw zienswijze tot en met 5 januari 2022 schriftelijk indienen bij de gemeenteraad Noardeast-Fryslân, postbus 13, 9290AA te Kollum. Ook kunt u mondeling reageren. Daarvoor moet u een afspraak maken met het team Romte.

Vragen?

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met het team Romte, telefoon: (0519) 29 88 88

 

Naar boven