Gemeenteblad van De Ronde Venen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Ronde VenenGemeenteblad 2021, 41799Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Bovendijk 4 G1 Wilnis

Op 23 december 2020 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning op locatie Bovendijk 4 G1 Wilnis. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer z-20-018268.

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer 088 - 022 50 00 of info@odru.nl.