Gemeente Bergen op Zoom - Kap-/verplantmeldingen Gageldonk West

De gemeenteraad heeft in juli 2004 besloten om het kapvergunningenstelsel af te schaffen. Toch is het in sommige gevallen noodzakelijk dat kap-/verplantwerkzaamheden in de openbare ruimte plaatsvinden. Zoals gemeld in de publicatie van 9 januari 2005 over de “Intrekking Boomverordening 2001” doen we melding van bomen die we kappen/verplanten. Tegen de kap-/verplantwerkzaamheden kan men geen bezwaar aantekenen.

Als er bomen zijn die structureel onevenredige overlast en schade veroorzaken door takken en wortels dan toetsen we deze met een systematiek van een boomoverlastmeter. Hierbij toetsen we in een waarderingsmodel of de overlast en/of schade door de boom opweegt tegen de waarde van de boom in zijn omgeving. Als hieruit blijkt dat we de boom moeten kappen, dan bekijken we of we op die plaats een boom terug kunnen planten. Ook voor de uitvoering van projecten binnen de gemeente moeten soms bomen worden gekapt. Ook hier wordt kritisch gekeken of herplant mogelijk is. Het is van belang een juiste afweging te maken waar bomen het beste tot hun recht komen. Hierbij gebruiken we niet het aantal bomen als leidraad, maar dient de kwaliteit van de bomen als uitgangspunt. 

Gagedonk West  Bij het project Gagedonk West dienen een aantal bomen gekapt te worden voor de gebiedsontwikkeling van nieuwe wegen met vervanging van kabels en leidingen en nieuwbouwwoningen van Stadlander. De lolactie van de te kappen bomen zijn;

 • 1.

  6 hazelaars aan de Ericalaan

 • 2.

  1 esdoorn aan de Anemoonstraat

 • 3.

  2 essen aan de Speenkruidstraat

 • 4.

  1 tulpenboom aan de Speenkruidstraat

 

Naar boven