Gemeenteblad van Montfoort

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MontfoortGemeenteblad 2021, 41763Beschikkingen | aanvraag



Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Hof van Voorvliet 47 in Linschoten

Op 14 januari 2021 heeft de gemeente een aanvraagomgevingsvergunning ontvangen voor het aanbrengen van een gevelkozijn in de kopgevel vanHof van Voorvliet 47 in Linschoten. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer z-21-000501.

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer 088 - 022 50 00 of info@odru.nl.