Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een woning, Burgemeester ten Cateweg 7 8356HL Blokzijl

Ingekomen verzoek om omgevingsvergunning

Kenmerk: Z2021-00012926

Ingekomen: 15-11-2021

Locatie: Burgemeester ten Cateweg 7 8356HL Blokzijl

Projectomschrijving: bouwen van een woning

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat over de plannen is beslist.

Aangevraagde en afgegeven (omgevings)vergunningen kunt u digitaal opvragen via www.steenwijkerland.nl/Inwoners/bouwen_en_wonen.

Naar boven