Kloosterwandplein 12, 6041JA Roermond - Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

Omschrijving (incl. locatie):

Kloosterwandplein 12, 6041JA Roermond: verbouwing Theater De Oranjerie Roermond

 

Activiteit(en):

  • gedeeltelijk verbouwen van een bouwwerk

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

 

Registratienummer:

133248-2021

 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht/ verlenging beslistermijn

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 november 2021 besloten voor de beslissing op de aanvraag de beslistermijn met maximaal 6 weken te verlengen tot uiterlijk 11 januari 2022.

Naar boven