Toestemming voor het plaatsen van zonnepanelen aan Het Schut 44 te Schoonebeek

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende omgevingsvergunning verleend (de datum van bekendmaking is eerst genoemd):

SCHOONEBEEK

10 november 2021, Het Schut 44, het plaatsen van zonnepanelen (290509-2021)

Bezwaar

U kunt binnen zes weken, na de genoemde datum van bekendmaking, een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Emmen. U kunt uw bezwaar ook online doorgeven via gemeente.emmen.nl/bezwaar

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening

De hoofdregel is dat de vergunning in werking treedt een dag na haar bekendmaking. Er is een aantal uitzonderingen op deze hoofdregel, bijvoorbeeld de vergunningen voor het slopen van een bouwwerk en het vellen van een houtopstand. Die treden pas in werking nadat de bezwaartermijn van zes weken is verlopen.

Als u bezwaar maakt, geldt de vergunning nog wel. Wilt u dat de vergunning tijdens uw bezwaarprocedure wordt opgeschort? Dien dan een verzoek om voorlopige voorziening in bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD, Groningen. Voor de indiening van een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal procederen. Meer informatie vindt u op de website van de Rechtbank.

Naar boven