Verleende APV vergunning voor het plaatsen van een object (Hijskraan) ter hoogte van Weesperstraat 67 te Muiden

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op grond van artikel 2.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening Gooise Meren 2020 (APV) vergunning verleend voor het plaatsen van een object (Hijskraan) ter hoogte van Weesperstraat 67, 1398 te Muiden, waarbij de plaatsingsperiode van het voornoemde object is op 9 december 2021 07.00 uur tot 12.00 uur.

(Verzonden: 15 november 2021).

Bezwaar:

Tegen de verleende vergunning kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend ingediend worden binnen zes weken na de bekendmaking van de vergunning aan de aanvrager bij burgemeester en wethouders, postbus 6000, 1400 HA Bussum. De werking van de verleende vergunning wordt door het indienen van een bezwaarschrift niet geschorst. Een bezwaar tegen een horecavergunning richt u uitsluitend aan de burgemeester.

Voorlopige voorziening:

Wanneer u de werking van de vergunning wilt laten schorsen, dan kunt u bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht, een verzoek om een voorlopige voorziening aanvragen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt door de rechtbank griffie recht geheven. Wanneer de voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover door de Voorzieningenrechter een beslissing is genomen.

Informatie:

Voor informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving op telefoonnummer 035 207 09 20.

 

Gemeente Gooise Meren, 17 november 2021

Naar boven