Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Meijelseweg 15 te Heusden

De wettelijke beslistermijn van de volgende aanvraag omgevingsvergunning wordt met 6 weken verlengd op genoemde datum:

 

Meijelseweg 15 te Heusden

het (her)bouwen van een woning 24-11-2021

 

Naar boven