Gemeente Dinkelland - melding artikel 8.41 wet milieubeheer - Agelo, Nijenkampsweg 4: het veranderen van een bedrijf, veranderen van activiteiten

Voor het “oprichten of veranderen” van bepaalde categorieën van inrichtingen is geen omgevingsvergunning vereist.

Wel moet op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer vooraf een melding worden ingediend en moeten landelijk vastgestelde voorschriften worden nageleefd.

Burgemeester en wethouders kunnen met betrekking tot deze bedrijven wel nog zogenoemde “maatwerkvoorschriften” vaststellen.

Een melding is ingediend voor een inrichting te:

Waar: Agelo, Nijenkampsweg 4

Betreft: het veranderen van een bedrijf, veranderen van activiteiten

Maatwerk: Nee

Contactgegevens van de gemeente:

Adres: Nicolaasplein 5, 7591 MA Denekamp / Postbus 11, 7590 AA Denekamp.

Telefoon: 0541 854 100 Fax: 0541 854 320 E- mail: info@Dinkelland.nl

Naar boven