Ontvangst aanvraag op 16 november 2021

Op 16 november 2021 is een aanvraag ontvangen voor Verbouwen schuur op locatie Julianastraat 30, 5104ER Dongen. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-017998. De aanvraag betreft de volgende activiteiten:

  • bouwen van een bouwwerk

Procedure:De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@dongen.nl onder vermelding van het zaaknummer.

 

Naar boven